NÁVODY

RESIDENCE:

Vytváření:
Pro manuální vytvoření residence:
Pro vytvoření residence potřebujete STICK (tyčku)
Pomocí STICK (tyčky) označte polohu residence v úhlopříčce, první bod levým, druhý pravým.

Pro označení residence od nejnižšího bodu po nejvyšší použijte příkaz /Res Select Vert.

Poté můžete vytvořit residence příkazem /Res Create <název residence>

Pro automatické vytvoření residence:
Postavte na místo kde chcete aby byla vaše residence a použijte příkaz /Res Auto

Tento postup je nejrychlejší, ale není nejspolehlivější.

Odstranění:
Pro odstranění residence použijte příkaz /Res Remove <název residence>
Poté potvrďte odstranění přízem /Res Confirm.

Nastavování práv:
Pomocí příkazu /Res Padd <název residence> <hráč> povolíte hráči všechna práva v určené residenci (krom práva Admin, které je potřeba na upravování práv residence)
Příkazem /Res Pdel <název residence> <hráč> zákážete hráči všechna povolená práva v určené residenci.

Pro upravování globálních (platí pro všechny) práv residence použijte příkaz /Res Set <název residence>

Pro upravování práv pouze pro určeného hráče použijte příkaz /Res Pset <název residence> <hráč>

Teleportování:
Pro zakázání ostatním hráčům pro teleportaci na vaší residenci použijte příkaz /Res Set <název residence> Tp false

Na residenci se teleportujete příkazem /Res Tp <název residence> (Pouze tehdy pokud máte oprávnění se na residenci teleportovat/pohybovat se v ní)


HOME:

Vytváření:
Pro vytvoření vašeho domova (home) použijte příkaz /Sethome <název>

Odstranění:
Pro odstranění vašeho domova (home) použijte příkaz /Delhome <název>

Teleportování:
Pro teleportovaci na váš domov (home) použijte příkaz /Home <název>
Pokud nemáte žádný nastavený home tak budete teleportování na spawn (/Spawn)


KIT:

Seznam:
Pro seznam kitů použijte příkaz /Kits

Použít kit:
Pro použití kitu použijte příkaz /Kit <název kitu>


OBCHOD:

Vytvoření:
Pro vytvoření obchodu potřebujete CHEST (truhlu) a ITEM (předmět), který chcete prodat.
Položte truhlu na místo kde chcete mít obchod.

Poté vemte ITEM (předmět), který chcete prodávat do ruky a použijte příkaz /Shop Create <množství> <kupní cena> <prodejní cena> a klikněte s předmětem na CHEST (truhlu)
Nyní máte vytvořený obchod, který může použít každý na serveru (krom vás samozřejmě)

Příklad:
/Shop Create 64 128 0 – V ruce kámen
Tento obchod bude prodávat 64 kamene za 128$

/Shop Create 1 100 50 – V ruce diamant
Tento obchod bude prodávat 1 diamant za 100$ a kupovat 1 diamant za 50$

Odstranění:
Pro odstranění obchodu musíte být u obchodu, který chcete odstranit.
Použijte příkaz /Shop Remove a klikněte na obchod, který chcete odstranit během 15 vteřit.

Doplnění:
Pro doplnění VAŠEHO obchodu stačí otevřít truhlu, ve které je obchod a doplnit předměty, které obchod prodává.


Pokud si myslíš, že by zde měl být návod i na něco dalšího, napiš na naše forum! 😉